Inter club de Jonzac

Gymnase municipal 2,avenue chanzy, Jonzac